Het einde van het provisietijdperk

Er bestaan nogal wat vooroordelen over financieel adviseurs. Tot voor kort werd je nog geassocieerd met snelle verkoop uit de jaren 90 en de beruchte woekerpolissen, maar inmiddels is die tijd toch echt voorbij. Er waait een frisse wind, daar is zowel de branche als de consument het over eens. Financieel adviseurs zijn namelijk hard nodig!

De rigoureuze afschaffing van provisie in 2009 heeft dit beeld van snelle verkoop uiteindelijk laten verdwijnen. Een klant moest gaan betalen voor advies- en bemiddeling. In de praktijk droogde de levensverzekeringsmarkt geheel op als gevolg hiervan. De omslag van provisie-gedreven verkoop naar betaling voor advies (zoals bij de advocaat en de notaris) was te groot. De adviseur verdween uit het beeld, eigenlijk overleefden alleen de hypotheekadviseurs.

Het gevolg ruim 7 jaar na het provisieverbod is dat er weinig adviseurs over zijn die daadwerkelijk in staat zijn om de rol van financieel adviseur uit te voeren.

Financieel adviseurs zijn mensen met tenminste WFT-Vermogen* papieren. Ze hebben een brede fiscaal juridische kennis én productkennis. Ze zijn in staat om een financiële scan te maken van een klant rondom zijn of haar pensioendatum en ze kunnen oplossingen verzinnen om het pensioen te optimaliseren.

De huidige praktijk

Even naar de huidige praktijk. Ik heb samen met een groep adviseurs en een in huis callcenter momenteel een levendige praktijk in het adviseren van klanten rondom het pensioen. Er wordt eerst zoals het hoort een goed persoonlijk gesprek gevoerd waarbij de situatie wordt geanalyseerd, geïnventariseerd en de wensen en doelstellingen op een rijtje worden gezet. Dan wordt er een eenvoudige plan van aanpak gemaakt, worden oplossingen voorgesteld en vaak ook opgevolgd en gaan de klant en de adviseur uit elkaar met een goed adviesrapport. In veel gevallen is dat uit elkaar gaan relatief, veel klanten willen ook in de toekomst graag dat de zaak gemonitord wordt door de adviseur.

Dit is leuk en dankbaar werk. Zeker in tijden waarin duidelijk is dat pensioenfondsen niet de redding gaan bieden voor de oude dag. In een onzekere en veranderlijke wereld is het goed om overleg te hebben met een financieel baken, iemand die er voor je is.

Een nieuwe generatie

De vraag naar goede financiële adviseurs zal de komende tijd snel toenemen. Het rumoer rond het onzekere pensioen zal een hele nieuwe generatie beleggers in beweging zetten. De financiële markt blijft een complexe markt. Het is aan de financieel adviseur om zich in deze markt een plaats te veroveren.

*wet financieel toezicht, Vermogen is een certificaat.

Over Ruud van der Vlies

Ruud van der Vlies (1962) is directeur van WeAdvize. Met ruim 20 jaar ervaring in de financiële dienstverlening heeft Ruud een uitgebreid netwerk opgebouwd. Zo is de visie ontstaan waar WeAdvize op gebaseerd is: Nederland is klaar voor een nieuwe kijk op de financiële toekomst. Lees hier meer over Ruud en WeAdvize.