Het ontstaan van WeAdvize

WeAdvize is een modern wft-klantcontactcentrum met roots diep in de financiële sector. De bouwstenen zijn gelegd door Mr Ruud van der Vlies (1962). Met ruim 20 jaar ervaring in de financiële dienstverlening heeft Ruud een uitgebreid netwerk opgebouwd. Zo is de visie ontstaan waar WeAdvize op gebaseerd is: Nederland is klaar voor een nieuwe kijk op de financiële toekomst. 

Een paar feitjes over Ruud:

$

Na zijn Rechtenstudie begon hij in 1990 als Inspecteur leven bij Nationale Nederlanden.

$

In 1997 begon hij als voor zichzelf als ondernemer. 

$

Belangrijke bedrijven waar hij directeur van was zijn Berkenhof Emplooyer Benefits, Total Transparancy Financial Services, en detacheringsbureau Emplooyer. 

$

In 2014 en 2015 leidde hij de hersteladviesafdeling voor niet opbouwende polissen bij Reaal.

$

In 2016 was hij betrokken bij het opzetten van het Loket Hersteladvies Beleggingsverzekeringen, dat door het Verbond van Verzekeraars namens vrijwel alle levensverzekeraars van Nederland werd opgericht.

$

De laatste jaren is hij steeds betrokken gebleven bij trajecten waarbij advies over levensverzekeringen een rol speelde.

Over het bedrijf

Weadvize is in 2021 begonnen als klantcontactcentrum voor financieel intermediairs. De belangrijkste diensten waren Hypotheek Advies Service en Leven Advies Service.

Uit naam en in opdracht van opdrachtgevers werden en worden klanten actief benaderd om ze te wijzen op de mogelijkheden en onmogelijkheden van de lopende levensverzekeringspolissen en de hypotheek. In het verlengde daarvan kwam ook het gehele financiële plaatje steeds meer in beeld.

Weadvize heeft zich ontwikkeld tot een volwaardige back- en frontoffice voor het intermediair.

De nieuwste loot aan de stam is het Financieel Plan voor werknemers, een verlengstuk van de reguliere pensioencommunicatie voor werknemers van werkgevers met en zonder pensioenregelingen.

Opdrachtgevers zijn naast pensioen- consultants en reguliere intermediairs, pensioenfondsen en werkgevers. De opzet van Weadvize blijft om hoogwaardig advies te geven en aangedragen oplossingen te bemiddelen. In opdracht van partijen die zien dat de dienst Financieel Plan voor Werknemers een verlengstuk is van de eigen dienstverlening.

 

Jaar ervaring

KLanten voorzien van persoonlijk advies

 Het team

Adviseurs

Arjun Samadhan

arjun@weadvize.nl

Ruud van der Vlies

ruud@weadvize.nl

Erik Dijkman Dulkes

erik@weadvize.nl

Sanne van der Vlies

 sanne@weadvize.nl

 

Casper Ardon

casper@weadvize.nl

Niek van Reijn

niek@weavize.nl