Over WeAdvize

Over het bedrijf

Weadvize is in 2021 begonnen als klantcontactcentrum voor financieel intermediairs. De belangrijkste diensten waren Hypotheek Advies Service en Leven Advies Service.

Uit naam en in opdracht van opdrachtgevers werden en worden klanten actief benaderd om ze te wijzen op de mogelijkheden en onmogelijkheden van de lopende levensverzekeringspolissen en de hypotheek. In het verlengde daarvan kwam ook het gehele financiële plaatje steeds meer in beeld.

Weadvize heeft zich ontwikkeld tot een volwaardige back- en frontoffice voor het intermediair.

De nieuwste loot aan de stam is het Financieel Plan voor werknemers, een verlengstuk van de reguliere pensioencommunicatie voor werknemers van werkgevers met en zonder pensioenregelingen.

Opdrachtgevers zijn naast pensioen- consultants en reguliere intermediairs, pensioenfondsen en werkgevers. De opzet van Weadvize blijft om hoogwaardig advies te geven en aangedragen oplossingen te bemiddelen. In opdracht van partijen die zien dat de dienst Financieel Plan voor Werknemers een verlengstuk is van de eigen dienstverlening.

 

Jaar ervaring

KLanten voorzien van persoonlijk advies