Financiële planning als arbeidsvoorwaarde

Wat wij doen

Wij verzorgen inzicht in de financiële huishouding van werknemers, als verlengstuk van de reguliere pensioencommunicatie.

Whitelabel opties

WeAdvize richt zich ook op het verzorgen van klantcontact uit naam van de opdrachtgever. Dit kan een werkgever, een pensioenadviesbureau of een pensioenfonds zijn.

Gecertificeerde adviseurs

De adviseurs van WeAdvize zijn volledig WFT gecertificeerd, met focus op financiële planning en alles wat daarmee samenhangt. WeAdvize leidt zelf adviseurs op en schoolt ze om tot financiële planners in de Weadvize Academy.

De beste inzicht tools

Wij werken met de beste tools voor een persoonlijke klantbeleving, en bovendien zeer efficiënt en 100% AVG proof.

Meer lezen over onze Service

voor financiële planning?

Financiële planning stopt niet bij een uitleg van de pensioen regeling alleen

Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde. De communicatie hierover kan een belangrijke bindende factor zijn binnen een bedrijf. Pensioen communiceren betekent: helderheid en inzicht verschaffen aan de individuele deelnemers van de regeling. Hoe dit zich verhoudt tot wat de deelnemer thuis heeft geregeld, of zou kunnen regelen, wordt vaak buiten beschouwing gelaten. Terwijl dit van essentieel belang is voor echt compleet inzicht.

De wet spreekt over het bieden van handelingsperspectief, zodat het niet alleen bij informatie verschaffen blijft, maar er indien nodig een oplossing wordt geboden.

WeAdvize is gespecialiseerd in financiële planning. In de meeste gevallen in aanvulling en/of samenwerking met de bestaande pensioenadviseur en het eventueel aanwezige pensioenfonds. Centraal staat het belang van de werknemer om een adequaat handelingsperspectief te verkrijgen. Voor zowel werkgever als werknemer levert dit een aantal belangrijke voordelen op.

Jaar ervaring

KLanten voorzien van persoonlijk advies

Investeringsmogelijkheid 

Partners

WeAdvize wil een vliegende start maken met het lanceren van het Financieel plan voor werknemers. De ambitie is niet alleen de eerste partij te zin die dit goed en efficiënt neerzet maar ook de grootste partij te worden. De markt is groot en vraagt veel inspanning op het gebied van marketing, werving en opleiden van nieuwe adviseurs.

Wij zoeken hiervoor investeerders. Ondernemers uit de branche die geld en/of relaties kunnen aandragen, kunnen gedurende de aanloopperiode naar 2023 contact opnemen.

Heb je nog vragen?

Valkenburgseweg 37, 2331AA Leiden

085 - 06 08 384

info@weadvize.nl