De opleiding effectief klantcontact van WeAdvize is in eerste instantie een opleiding die gericht is op het halen van het Wft Basis diploma, maar voor jouw nieuwe werkgever is het hebben van dit examen slechts een noodzakelijke voorwaarde om jou in contact te kunnen laten komen met zijn klanten.

De diplomaplicht geldt voor alle klantmedewerkers die zich bezighouden met adviseren. Hier is sprake van als een medewerker klanten adviseert over financiële producten zoals levensverzekeringen, schadeverzekeringen, pensioenen en hypothecaire kredieten.

Er is niet alleen sprake van advies wanneer het geadviseerde product ook daadwerkelijk wordt afgesloten.

Financiële dienstverleners die adviseren over financiële producten moeten sinds 1 januari 2017 voldoen aan de vakbekwaamheidseisen. Dit houdt in dat alle adviserende medewerkers beschikken over een geldig diploma voor het onderwerp waar zij in adviseren. De AFM houdt hierop actief toezicht.

Er is niet alleen sprake van advies wanneer het geadviseerde product ook daadwerkelijk wordt afgesloten. De wet spreekt van adviseren wanneer een klantmedewerker een concrete aanbeveling van een specifiek product doet aan een specifieke klant. Hier kan ook sprake van zijn als een medewerker in de nazorgfase vragen over de passendheid van het product beantwoordt en hiermee een aanbeveling doet. Ook deze klantmedewerker moet dan over een diploma beschikken.

Diplomaplicht

Medewerker A spreekt regelmatig met klanten over het kopen van een huis. In deze gesprekken bespreekt de medewerker de financieringsmogelijkheden met de klant en beveelt zij een hypotheek van een specifieke bank aan. Voor deze medewerker geldt de diplomaplicht. De medewerker heeft immers contact met de klant en geeft advies. Voor deze vorm van advies is naast Wft Basis ook Wft Vermogen en Wft Hypothecair Krediet nodig.

Geen diplomaplicht

Medewerker B werkt op de binnendienst. Hij heeft telefonisch contact met klanten. Aan de telefoon plant hij afspraken in met adviseurs en beantwoordt hij inhoudelijke vragen over levensverzekeringen. Hij zorgt ervoor dat hij alleen vragen beantwoordt en geen aanbevelingen doet. Voor deze medewerker geldt de diplomaplicht niet, zolang hij geen aanbeveling doet over de producten waarover wordt gesproken.

Maar als de medewerker vragen beantwoordt over de geschiktheid van een product, bijvoorbeeld of het product nog voldoet of de dekking verhoogd moet worden, dan wordt er advies verleend en moet hij voldoen aan de diplomaplicht. Bij adviseren over levensverzekeringen heb je in ieder geval Wft Vermogen nodig, als je echter werkt bij een bedrijf waar het jouw taak om inhoudelijk over schadeverzekeringen te praten met klanten dan is Wft Schade als aanvullend certificaat noodzakelijk.

Natuurlijk is een adviseur ook een verkoper. Zonder verkoop is er geen bedrijf. Zelfs als je werkt voor een non profit of overheidsorganisatie heb je loyale klanten nodig.

WeAdvize heeft de opleidingen Wft Basis, Wft Vermogen en Wft Hypothecair Krediet verrijkt met praktische elementen die direct uit de praktijk van de financiële dienstverlener komen. De focus ligt hierbij op het feitelijk adviseren. Daarbij spelen specifieke vaardigheden een belangrijke rol. De klantadviseur beschikt over een open communicatieve houding, is pro actief, heeft het klantbelang altijd centraal staan en beschikt dus over het juiste serviceniveau. Dat lijken softskills, maar dat zijn het niet. Je moet leren hoe je met allerlei persoonlijkheden moet omgaan, je moet leren hoe je die pro actieve houding vertaalt in handelingen die klanten activeren om met jou zaken te doen en je moet leren hoe je een klant tevreden houdt. Dat doe je het beste door concrete situaties te oefenen met de gereedschappen en kennis leert omgaan die voor jouw specifieke taken voorhanden zijn en hoe je agendering en rapportage onder de knie krijgt. Deze zaken leer je voornamelijk op de werkplek, maar er zijn maar weinig werkgevers die zitten te wachten op volledig ongetrainde werknemers. De basis moet dus sterk zijn. WeAdvize werkt aan die basis.

Klantreis

Besef van de klantreis is een van de zaken die een nieuwe werkgever van jou verwacht. Om te beginnen nemen wij je hierin mee. Zeker in de financiële dienstverlening speelt vertrouwen een belangrijke rol bij aankoopbeslissingen. De klant gaat standaard door een aantal fasen heen voordat hij of zij een trouwe klant is.

Fase 1: besef van het probleem
Fase 2: besef van de oplossingen
Fase 3: keuzes maken
Fase 4: aankoopbeslissing
Fase 5: keuze van de leverancier
Fase 6: service ervaren
Fase 7: fan worden

Natuurlijk is een adviseur ook een verkoper. Zonder verkoop is er geen bedrijf. Zelfs als je werkt voor een non profit of overheidsorganisatie heb je loyale klanten nodig. En om loyale klanten te krijgen moet je al deze fasen door. Verkopen in de financiële dienstverlening is vaak verkopen van jouw specifieke product of dienst waarbij het product een lange tijd zowel bij jou als de klant in de schappen ligt. Of het nu om een autoverzekering gaat of een pensioenproduct, je komt na aanschaf door de klant in een langdurige servicefase terecht. In die zin is de binding met de klant veel groter dan de binding van een verkoper van een paar schoenen. Je moet bovendien heel goed duidelijk maken waarom je het product of de dienst hebt verkocht. Jouw opvolger moet dat nog snappen, de klant moet het nog eens uitgelegd over een aantal jaren (waarom heb ik ook al weer die rentevastperiode voor mijn hypotheek of die leningvorm?). Ook uit compliancy overwegingen is het van groot belang dat de verkoop in ingebed in een degelijke motivering.

Hard selling is er dus niet bij in de financiële dienstverlening, je geeft de klant de ruimte om weloverwogen tot beslissingen te komen.

Hard selling is er dus niet bij in de financiële dienstverlening, je geeft de klant de ruimte om weloverwogen tot beslissingen te komen. Jouw commerciële kant komt tot ontplooiïng door wel te durven helpen met het maken van beslissingen en direct te handelen om een verkoopbeslissing in een overeenkomst van dienstverlening om te zetten. Een effectieve adviseur is dus wel commercieel maar geen hard seller. Dat is niet iedereen gegeven, dat vraagt veel vaardigheden.
WeAdvize is opgericht na vele jaren van ervaring in het adviseren van financiële producten. Jouw docent is zelf dagelijks bezig met deze materie en heeft zich bewezen door vele klanten fan te laten worden van het bedrijf waarvoor hij of zij werkt (en in feite door klanten fan te laten worden van hem of haar).

In september 2021 start de volgende klas bij de WeAdvize Academy en jij kan meedoen! Meer weten? Stuur een mailtje met je vragen naar info@weadvize.nl.