Als financieel planner krijg je vroeg of laat een keer de vraag: ‘Is het voor mij handig om crypto coins te kopen?’

Het beantwoorden van die vraag is nog niet eens zo makkelijk. Daarvoor moet je verder kijken dan de uitermate volatiele koersbewegingen van de coins. Die duiden op een zeer grote onzekerheid en daar houdt een financieel planner niet van. Het is immers onze taak om met een zo groot mogelijke zekerheid, binnen het risicoprofiel van de klant, te adviseren. Daar passen de crypto coins niet bij. Niemand kan nu al weten wat de werkelijke waarde van die coins op de lange termijn is. Zelfs de bitcoin is als moeder van de muntjes geen zekerheid.

Vergelijk het met de begindagen van het Internet

Daarmee de boel afdoen is te makkelijk. Dat heeft te maken met de onderliggende techniek. Iedere crypto is geprogrammeerd op de blockchain. De blockchain is een fenomeen dat je kunt vergelijken met het ontstaan van het internet. Toen werden computers volgens een eenduidig protocol aan elkaar gekoppeld. Iedereen voelde aan dat die ogenschijnlijk eenvoudige handeling een grote impact zou hebben, maar niemand snapte precies wat de implicaties zouden zijn.

Om de wedstrijd niet te verliezen gingen veel beleggers eind jaren 90 in alles wat los en vast zat beleggen, als er maar ergens het label internet op stond. De gevolgen van die bubbel was begin van de eeuw te zien. De tech-bedrijven die toen onderuit gingen sleepten ook veel beleggers van de beurs. De bedrijven die daarna serieus aan de slag gingen met internet zijn de beursgiganten van nu.

Feit was dat de beleggers in die tijd een goed gevoel hadden: internet was de toekomst. Feit is ook dat het voor velen te vroeg was om al te kunnen zien wat er voor nodig was om echt geld te verdienen met internet.

Het Blockchain-effect

Even terug naar de blockchain. De blockchain zie ik even als internet 2.0. Door middel van een gemeenschappelijk protocol kunnen we nu niet alleen alle informatie aan elkaar doorgeven, maar er ook een verificatiecode aan verbinden zodat iedereen weet wie eigenaar is van die informatie.

Dat dit zo’n verschil maakt met de huidige situatie is moeilijk te begrijpen omdat wij de toepassingen van die werking nog niet echt zien, maar het komt erop neer dat the middle man in bijna alle processen van vraag en aanbod kan worden uitgeschakeld.

Denk bijvoorbeeld aan de koop van een huis. Nu moet er een hele serie tussenstappen worden uitgevoerd bij het verkrijgen van een lening. Allereerst moet bijvoorbeeld het eigendom worden bewezen door middel van de akte van eigendom. Die is opgemaakt door een notaris en ingeschreven in een register. Levering van de akte van eigendom bij de notaris is nodig om eigenaar te worden.

In een blockchain kan de eigendomsakte worden in geprogrammeerd.  Je hebt dan een code die versleuteld zit in een token (een token is een ander woord voor zo’n muntje als ethereum of bitcoin). Dat muntje met die informatie overdragen is dan de levering van het eigendom. De kracht van de blockchain is dat deze handeling kan worden gevolgd door iedereen die dit wil in de eigen database. Handeling en tijdstip staat vastgeklonken in een historisch overzicht dat voor iedereen toegankelijk is en niet meer kan worden veranderd. Dit kunnen verifiëren van de juiste informatie maakt the middle man (in casu de notaris) een nu nog onmisbare schakel, in een wereld waarbij we de blockchain accepteren is de notaris niet meer nodig.

Het is niet moeilijk om te bedenken dat zo’n beetje alle transacties in de wereld een enorme kostenpost aan the middle man vertegenwoordigen, daar zit de winst van gebruik van de blockchain.

De toekomst en de coins

Dit wetende is het ook niet moeilijk om te zien dat het nog wel even zal duren voordat er een groot aantal zaken moeten worden geregeld voordat the middle man er ook echt uit is. Om maar te noemen:

  • Wie neemt het voortouw in het programmeren van de transactie stappen?
  • Hoe zit het met wetgeving die de processen nu beheerst?
  • Laten de middle men zich zo maar uitschakelen?
  • Welke token wordt gebruikt om de processen vast te leggen?

Dit is maar het topje van de ijsberg van vragen die moeten worden beantwoord voordat de blockchain zijn werkelijke potentie laat zien.

In onze complexe wereld zal het nog vele jaren duren voordat we de antwoorden op de vele vragen gaan krijgen. Tot die tijd blijven tokens en coins (muntjes die zich helemaal niet laten programmeren en alleen als een alternatief soort giraal geld presenteren worden coins genoemd, denk aan de nu ineens populaire Doge Coin) eigenlijk onzekere beleggingen. Je kunt ze echter niet veronachtzamen.

Zo is Ethereum op weg om een platform te worden voor veel programmeurs waarin complexe processen worden vastgelegd. De Ethereum munt wordt daarmee een gewilde crypto. Je kunt je immers alleen in die processen mengen met Ethereum als Token. Munten krijgen dus echte waarde als ze worden gebruikt voor het verifiëren van belangrijke transacties. Bij Ethereum lijken zich nu ook grote partijen zich te gaan committeren. Ethereum lijkt dus een potentiële winnaar. Maar er zijn nog zoveel transacties te gaan dat een andere crypto een nog betere belegging zou kunnen zijn. Hiernaast zijn er steeds meer coins die zeker geen enkele andere waarde hebben dan de gekte van de markt, zeg maar een piramide spel waarbij beleggers alleen kijken naar de koers. Deze coins gaan ervoor zorgen dat de hele markt van crypto’s  in elkaar gaat storten, net als in de jaren 90.

De conclusie als financieel adviseur

Dus, als financieel planner zeg ik: geen serieus geld in crypto’s, wel ogen open houden en met name in de gaten houden welke partijen de blockchain gaan inzetten voor processen die nu nog veel geld kosten. Die partijen zijn naast overheden ook gewoon te vinden op de aandelenmarkt en kunnen een slimme belegging vormen.

In mei/juni 2021 start de volgende klas bij de WeAdvize Academy en jij kan meedoen! Meer weten? Stuur een mailtje met je vragen naar info@weadvize.nl. Lees ook de blog van Adviseur in Opleiding: Michelle.